1
Bạn cần hỗ trợ?

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO CẦN CÓ XÁC NHẬN SỨC KHỎE TRƯỚC CHUYẾN BAY? NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI MÁY BAY?

Mỗi hãng hàng không đều có quy định riêng về các trường hợp hành khách cần có xác nhận sức khỏe trước chuyến bay. Tuy nhiên đều có chung những trường hợp sau đây: Những hành khách bị giảm hoặc…

Read More
  • 1
  • 2